Prezentacje, wykłady, filmy edukacyjne stanowiące pomoc dla uczniów i nauczycieli podczas lekcji oraz przygotowywania się do klasówek, sprawdzianów czy testów.